W trosce

o bezpieczną

i szczęśliwą rodzinę

Na skróty

k

O Projekcie

OCZEKIWANE CELE PROJEKTOWE:

  1. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie;
  2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
  3. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  4. Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

PARTNERZY, INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

(partnerzy, instytucje współpracujące )

/podział zadań, zakres działania i stopień zaangażowania./

KONTAKT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Anna Bogumiła Kuryło

ASYSTENT KOORDYNATORA:
Marcin Snarski

tel. (87) 565 92 82

e-mail:
interwencja@powiat.suwalski.pl
zgloszenia@pcpr.suwalski.pl