Kampania jaką promujemy

IX Suwalska KAMPANIa białej wstążki

SUWALSKA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2018
To już IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI” skierowanej na przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie w mieście Suwałki  i Powiecie Suwalskim. W tym roku przebiegać ona będzie pod hasłem „Szanuję – buduję – jestem fair”.
Nasza Kampania  włącza się  w międzynarodową  Kampanię „Białej Wstążki” największą na świecie kampanię, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania „Białej Wstążki” rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie wtedy, gdy w zaledwie sześć tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była protestem przeciwko „masakrze w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni”.
Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII inaczej jest też zwana – 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Dzień 25 listopada rozpoczynający kampanię to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 10 grudnia, kończący kampanię jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka  Podkreśla to, że stosowanie przemocy jest naruszeniem praw człowieka.
Zaangażowanie tak wielu instytucji i organizacji w Suwalską Kampanię „Białej Wstążki” i rozmach realizowanych działań są wyjątkowe w skali kraju. Charakterystyczne  wydarzenia związane z naszą Kampanią powtarzające się co roku to: 1.Happening „Biała róża dla kobiety” na ul. Chłodnej 2.Wieczór poezji „Mężczyźni kobietom” w Rozmarino 3.Konkurs międzyszkolny na organizację kampanii w szkole.
W roku bieżącym inicjujemy również nowy Konkurs „ Mężczyzna Fair Play 2018 ” – wybór i  uhonorowanie osoby, a także promocji inicjatyw, wnoszących  istotny wkład w zakresie przeciwdziałania przemocy, a w szczególności wobec kobiet.
Ponadto kampanii towarzyszą szkolenia, seminaria, warsztaty, pogadanki dotyczące problematyki przemocy ze szczególną rolą profilaktyki i budowania mostów zamiast murów.
W tym roku w nasze działania aktywnie włączyły się nasze kluby sportowe – Wigry i MKS Ślepsk, chcąc pokazać, że możliwe jest porozumienie bez przemocy. Tylko mądra i szeroko zakrojona profilaktyka może w przyszłości doprowadzić do tego, że przemoc będzie możliwa do zatrzymania i wyeliminowania z naszego społeczeństwa.
Apelujemy do każdego chłopca, do każdego młodzieńca i każdego mężczyzny, aby wspierali naszą kampanię i w dniach od 23 listopada do 18 grudnia 2018 roku, nosili białe wstążki jako symbol osobistej deklaracji nie używania przemocy i sprzeciwu wobec jej stosowania.

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE KAMPANIE BIAŁEJ WSTĄŻKI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY Na spotkanie rozpoczynające IX Suwalską Kampanię Białej Wstążki – 23 listopada 2018 /w piątek/  godz. 11.00 w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Suwałkach. Podczas spotkania przedstawiony zostanie harmonogram działań realizowanych w ramach Kampanii. Zamówione materiały w przypadku nieobecności można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach /pokój nr 7/

Konkurs dla szkół na najlepiej przeprowadzoną Kampanie Białej Wstążki

Szczegółowy program kampanii
Ogłoszenie o konkursie Biała Wstążka
regulamin konkursu skierowanego do placówek oświatowych
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Szanuję buduję jestem Fair
regulamin przyznania nagrody MĘŻCZYZNA FAIR PLAY
protokół z posiedzenia komisji konkursowej Mężczyzna fair play
wniosek do nagrody MĘŻCZYZNA FAIR PLAY
Harmonogram Kampanii Białej Wstążki 2018
program działań współorganizatorów Kampanii
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk
Plakat Kampanii Białej Wstażki 2018 I zakładka Kampanii Białej Wstążki 2018  

IDEA KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI
Kampania „Białej Wstążki to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania „Białej Wstążki” rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie wtedy, gdy w zaledwie sześć tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, ze nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była protestem przeciwko „masakrze w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni”. Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII.
SUWALSKA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010-2017
Koordynacja Suwalska Kampania Białej Wstążki została zainicjowana na naszym terenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2010 we współpracy z Policją i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z inspiracji Pana Kazimierza Walijewskiego pracownika KMP w Suwałkach. Realizowana jest w środowisku lokalnym i w szkołach na terenie Powiatu Suwalskiego i miasta Suwałki. Koordynację Kampanii prowadziła w następnych latach Komenda Miejskiej Policji w Suwałkach, a następnie, Fundacja „Ego Działania, prowadzone w ramach Kampanii Białej Wstążki skierowane są na zwiększenie świadomości społecznej dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie” w mieście Suwałki i Powiecie Suwalskim. Suwalska Kampania inicjowana jest spotkaniem rozpoczynającym Kampanię „Białej Wstążki”. Podczas uroczystości następuje symboliczne wręczenie „Białej wstążki” ambasadorom Kampanii oraz przekazanie plakatów i wstążeczek. Ambasadorem może być każda instytucja lub organizacja, której bliskie są cele Kampanii i która pragnie aktywnie włączyć się w jej działania. Cała kampania Zaproszenia na spotkanie wraz z informacja o Kampanii rozsyłane są do wszystkich szkół i instytucji. Hasła  przeprowadzonych  Kampanii: 2010 –  „Męski – to znaczy delikatny wobec każdej kobiety” 2011 – „Przemocy mówię NIE” 2012 –  „Wyjdź z cienia przemocy” 2013 – „Przemoc orężem ludzi słabych” 2014 – „Tato, synu… porozmawiajmy o mocy bez przemocy” 2015 – „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się” 2016 – „Źródłem mocy rodzina bez przemocy” 2017 – „Jesteśmy żyjemy, czujemy” Współorganizatorzy Suwalskiej Kampanii Współorganizatorami Suwalski Kampanii „Białej Wstążki” byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach (Starostwo Powiatowe w Suwałkach 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Urząd Miasta Suwałki (2017)
 • Komenda Miejska Policji w Suwałkach (2017)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (2017)
 • Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (2017)
 • Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” (2017)
 • Fundacja „EGO” (2017)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach (2017)
 • Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (2017)
 • Centrum Edukacji Nauczycieli (2017)
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Suwałkach (2017)
 • Areszt Śledczy w Suwałkach (2017)
 • Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska im. Papieża Jana Pawła II (2017)
 • Miejski Klub Sportowy Ślepsk (2017)
 • Kwiaciarnia EWARD (2017)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach (2017)
 • Galeria Rozmarino (2017)

Działania realizowane w ramach suwalskich kampanii  W programach poszczególnych Kampanii prowadzone były następujące działania:

 • Organizacja happeningu „Biała Róża dla Kobiety”
 • Organizacja konkursu dla placówek oświatowych na zorganizowanie kampanii Białej Wstążki
 • Opracowanie materiałów plakatów i ulotek Kampanii Białej Wstążki
 • Wykonanie białych wstążeczek
 • Dystrybucja materiałów edukacyjnych „Randka bez przemocy, Powstrzymaj przemoc, Apel Twego dziecka, Broszura „Wyjście z cienia”, „10 kroków, by być lepszym rodzicem”
 • Spotkania edukacyjne dla młodzieży „Randka bez przemocy”, Cyberprzemoc
 • Spotkania edukacyjne dla rodziców, dziadków
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Szkolenia dla pracowników socjalnych „Niebieskie Karty”
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców
 • Organizacja muzycznego wieczoru poezji
 • Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

KONKURS dla szkół W ramach Kampanii przeprowadzany jest corocznie konkurs dla szkół na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Białej Wstążki w szkole i  w środowisku lokalnym. Konkurs adresowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego i miasta Suwałki. Celem organizacji konkursu jest: rozwijanie i kształtowanie postaw nieprzemocowych wobec kobiet i dziewcząt oraz zapoznanie z ideą akcji Biała Wstążka. Przedmiotem oceny są prezentacje multimedialne zrealizowane w ramach działań środowiskowych Kampanii. Spotkanie podsumowujące Kampanię Białej Wstążki Podczas spotkania odbywa się podsumowanie działań realizowanych w ramach Kampanii „Białej Wstążki” oraz podsumowanie Konkursu międzyszkolnego. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele współorganizatorów Kampanii oraz pedagodzy wraz z uczniami reprezentującymi szkoły biorące udział w konkursie Spotkanie odbywa się zwykle kilka dni po zakończeniu Kampanii.

KONKURS DLA GMIN INSPIRUJĄCY DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w SUWAŁKACH

w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”

OGŁASZA KONKURS

skierowany do gmin  Powiat Suwalskiego

inspirujący działania na rzecz rodzin w Powiecie Suwalskim pt.:
W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”

 

REGULAMIN  KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu pt.: „W trosce o bezpieczna i szczęśliwą rodzinę” jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Suwałkach.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich gmin Powiatu Suwalskiego.
 3. Cele konkursu:
 • inspirowanie gmin i docenienie ich dorobku w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i dobra miejscowych rodzin.
 • rozwój działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie działań podejmowanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne) na rzecz bezpieczeństwa i dobra lokalnych rodzin oraz działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Każda gmina może złożyć tylko jedną pracę, która może zawierać odrębne prezentacje jednostek organizacyjnych. Wyłącznie w formie drukowanego tekstu.
 3. Prace ocenione zostaną zgodnie z następującymi kryteriami:
 • liczba podjętych działań
 • zasięg oddziaływania
 • poziom zaangażowania instytucji, organizacji, parafii
 • atrakcyjność, innowacyjność
 • zgodność działań z potrzebami społeczności lokalnej
 1. Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
  w kopercie z opisem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 1. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, pokój nr 5

z dopiskiem „Konkurs – W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”

 1. Termin składania prac upływa z dniem 14 grudnia 2018 r. godz. 10.00
 2. Praca powinna być opatrzona pieczątką gminy, podpisem Wójta Gminy oraz zawierać dane  osoby do kontaktu:

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………..

 1. Wyróżnione zostaną 3 najlepsze prace.
 2. Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
 3. W przypadku, gdy praca zawierać będzie dane osobowe uczestnik pracy zobligowany jest do przekazania informacji o ustawie o ochronie danych osobowych i uzyskania zgody na ich przetwarzanie powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych autorów prac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( Dz.Urz.L.119/1, 4/5 2016)
 4. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas zakończenia Kampanii Białej Wstążki 18 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Wyniki konkursu