nasza oferta dla specjalistów

SZKOLENIA

1. ORGANIZACJA KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ ORAZ WARSZTATY TOWARZYSZĄCYCH

Odbiorcy: Konferencja skierowana jest do wychowawców, pracowników służb społecznych, osób pracujących z rodzinami.

Cel konferencji i warsztatów: Konferencja profilaktyczna ma zadanie wzbogacenie warsztatu pracy specjalistów pracujących z rodzinami (w tym z dziećmi i młodzieżą) w zakresie profilaktyki, Przedstawione treści mają zachęcają do zastosowania  w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach,

PROGRAM „RODZINA JAKO  ŹRÓDŁO ZASOBÓW – PERSPEKTYWA PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH”

9.00 – Rozpoczęcie

9.10 -11.30 Wykład „Rodzina – ograniczenie czy zasób w profilaktyce”- dr Jacek Szczepkowski Prezentacja i analiza sesji terapeutycznej w konwencji TSR „Usłyszeć śmiech dziecka” – dr Jacek Szczepkowski

11.30-12.00 Przerwa

12.00-13.30 Warsztaty w 2 grupach:

13.30 – 14.00. Podsumowanie

Termin realizacji konferencji i warsztatów: 15.10.2018 r.

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki

Prowadzący:   

mgr Joanna Roch –  pedagog, terapeuta pracujący w nurcie TSR, pracownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, profilaktyk i osoba zaangażowana w różne projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

dr Jacek Szczepkowski – terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.  

formularz-zgłoszeniowy-na Konferencję profilaktyczną

2. ORGANIZACJA SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” - CZ. II

Odbiorcy: Szkolenie jest skierowana jest do specjalistów pracujących z rodzinami, procowników pomocy społecznej i pedagogów pracujących na terenie Powiatu Suwalskiego, którzy przeszli szkolenie „Szkołą dla rodziców i wychowawców „ cz I.

Program szkolenia: Szkolenie bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” cz. II   Część II warsztatu dotyczy wspieranie procesu budowania wzajemnych, opartych na więzi i szacunku relacji między dziećmi

Szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” dotyczy budowania relacji między rodzeństwem, a w tym:

 • Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 • Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Jak radzić sobie z egoizmem?
 • Problem ulubieńców.
 • Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 • Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania.
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 • Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 • Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 • Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Termin realizacji szkolenia: 12-13.09.2018 r. 19-20.09.2018r.

Miejsce realizacji: Sala konferencyjna Urzędu gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45

Prowadzący: Teresa Żylińska -Firley

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

formularz zgłoszeniowy na szkolenie szkoła dla rodziców i wychowawców

3. SZKOLENIA DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

Szkolenie związane z umiejętnością rozpoznawania objawów uzależnień od środków psychoaktywnych, jak również  z kształtowaniem relacji z rówieśnikami w kierunku umożliwienia  pomocy osobom eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi.

Terminy spotkań: 16-17.10.2018r. 09:00 – 15:00

Miejsce spotkania:  ul. E. Plater 2B Aula, 16-400 Suwałki

Prowadzący: mgr Joanna Roch –  pedagog, terapeuta pracujący w nurcie TSR, pracownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, profilaktyk i osoba zaangażowana w różne projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla liderów młodzieżowych

szczegóły szkolenia

4. SUPERWIZJA PRACY Z RODZINAMI

Superwizja pracy z rodzinami przeznaczona jest dla pracowników PCPR oraz zainteresowanych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy ukończyli co najmniej I st. Kursu Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach Terminy spotkań:

 • 16-17.10.2018r   8:00 – 16:00
 • do ustalenia

Miejsce spotkania:  do ustalenia   Prowadzący:   dr Jacek Szczepkowski – terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Zgłoszenie na szkolenie: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

formularz-zgłoszeniowy-na Superwizję pracy z rodzinami