INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

Partnerzy

podział zadań, zakres działania i stopień zaangażowania.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH:

bezpośrednie kierowanie działaniami i nadzór nad realizacją całego projektu, zarządzanie projektem, organizacja i koordynacja spotkań realizowanych w ramach projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu, prowadzenie bieżącego monitoringu projektu, obsługa finansowa projektu, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowanie sprawozdawczości zgodne z wytycznymi programu, przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy.

INSTYTUCJE WŁĄCZONE W LOKALNE ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO:

kierowanie osób do udziału w programie, w szkoleniach i rodzin do superwizji. Członkowie LZI będą również sami uczestniczyli w formach szkoleniowych – warsztatowych oraz w konferencji poświęconej profilaktyce jak też w warsztatach towarzyszących jej.

SZKOŁY Z TERENU POWIATU SUWALSKIEGO:

prowadzenie form konkursowych, tak w ramach Kampanii Białej Wstążki  jak  i w ramach konkursu poświęconego rodzinie. Aktywizacja uczniów i grup klasowych Pomoc w wytypowaniu młodzieży do programu dla młodzieży; pomoc w organizacji pogadanek tak dla uczniów jak i rodziców, pomoc w wyłanianiu rodziców do form warsztatowych.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SUWAŁKACH:

wytypowanie osób do udziału w konferencji oraz w formach warsztatowych. Współorganizacja Kampanii Białej Wstążki. Udostępnienie pomieszczeń do spotkań. Konsultacje indywidualne dla osób wymagających wsparcia

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

kierowanie pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych do udziału w szkoleniach i superwizji;

Pracownicy tych instytucji na co dzień mają kontakt z rodzinami doświadczającymi przemocy. Będą zatem koordynować ich udział w konsultacjach indywidualnych oraz motywować do udziału w formach warsztatowych. Przy udziale pracowników GOPS-ów będą też wyłaniane środowiska do warsztatów dla rodziców nieradzących sobie z wychowaniem dzieci. Pracownicy będą też współuczestnikami konferencji profilaktycznej i warsztatów jej towarzyszących. Odpowiadają też za koncepcję i rozwój działań profilaktycznych wobec przemocy na terenie gminy.

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, instytucje współpracujące )
/podział zadań, zakres działania i stopień zaangażowania./

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH:

bezpośrednie kierowanie działaniami i nadzór nad realizacją całego projektu, zarządzanie projektem, organizacja i koordynacja spotkań realizowanych w ramach projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu, prowadzenie bieżącego monitoringu projektu, obsługa finansowa projektu, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowanie sprawozdawczości zgodne z wytycznymi programu, przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy.

INSTYTUCJE WŁĄCZONE W LOKALNE ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO:

kierowanie osób do udziału w programie, w szkoleniach i rodzin do superwizji. Członkowie LZI będą również sami uczestniczyli w formach szkoleniowych – warsztatowych oraz w konferencji poświęconej profilaktyce jak też w warsztatach towarzyszących jej.

SZKOŁY Z TERENU POWIATU SUWALSKIEGO:

prowadzenie form konkursowych, tak w ramach Kampanii Białej Wstążki  jak  i w ramach konkursu poświęconego rodzinie. Aktywizacja uczniów i grup klasowych Pomoc w wytypowaniu młodzieży do programu dla młodzieży; pomoc w organizacji pogadanek tak dla uczniów jak i rodziców, pomoc w wyłanianiu rodziców do form warsztatowych.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SUWAŁKACH:

wytypowanie osób do udziału w konferencji oraz w formach warsztatowych. Współorganizacja Kampanii Białej Wstążki. Udostępnienie pomieszczeń do spotkań. Konsultacje indywidualne dla osób wymagających wsparcia

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

kierowanie pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych do udziału w szkoleniach i superwizji;

Pracownicy tych instytucji na co dzień mają kontakt z rodzinami doświadczającymi przemocy. Będą zatem koordynować ich udział w konsultacjach indywidualnych oraz motywować do udziału w formach warsztatowych. Przy udziale pracowników GOPS-ów będą też wyłaniane środowiska do warsztatów dla rodziców nieradzących sobie z wychowaniem dzieci. Pracownicy będą też współuczestnikami konferencji profilaktycznej i warsztatów jej towarzyszących. Odpowiadają też za koncepcję i rozwój działań profilaktycznych wobec przemocy na terenie gminy.