nasza Propozycja dla rodzin

Warsztaty

POBIERZ OFERTĘ WARSZTATOWĄ

pobierz ofertę warsztatów- plakat HARMONOGRAM WARSZTATÓW  ZGŁOSZENIE NA WARSZTAT: Wypełniony formularz zgłoszeniowy na warsztaty prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Bliższe informacje  o warsztatach można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82. UWAGA!: Termin realizacji warsztatów może uleć zmianie.  Nowy termin uzgodniony będzie ze wszystkim osobami, które zgłoszą się na warsztat.

1. WARSZTAT DLA RODZICÓW „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”. CZ. I

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Szkoła dla rodziców i wychowawców” skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi lub wychowankami,  którzy szukają sposobu na nawiązanie z nimi  głębszych i cieplejszych relacji. Na czym polega warsztat? Warsztat  bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” .Głównym celem warsztatu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Podczas warsztatów jego uczestnicy nabywają umiejętności pozwalające na lepsze porozumiewanie się. Udział w zajęciach jest też  okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą, To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Głównym mottem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców jest”: Wychowywać to kochać i wymagać. Warsztat cz.  I  dotyczy budowania relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 

 • wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
 • aktywnego, wspierającego słuchania,
 • motywowania dziecka do współdziałania,
 • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Możliwe jest kontynuowanie warsztatów biorąc udział w części  II i III. Warsztat trwa 30 godzin zegarowych. Podzielony jest na 10 cotygodniowych 3 – godzin. sesji. Termin realizacji: 26.09.2018 – 3,10,17,24,31,28.10.2018r., 7,14,21,28.11.2018r. w godz. 16:00-19:00 Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia. Prowadzący: Danuta Gwiazdowska, Wioletta Anna Przeborowska Formularz-zgłoszeniowy-na-warsztat-Szkoła-dla-rodziców-cz-I

2. WARSZTAT DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW „RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI” CZ. II, „SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Rodzeństwo bez rywalizacji” skierowany jest do wszystkich uczestników warsztatów cz. I „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, którzy pragną pomóc swoim dzieciom /wychowankom/ żyć w zgodzie oraz samym sobie żyć w mniejszym stresie i z godnością”.

Na czym polega warsztat? Warsztat jest kontynuacja cz. I „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,  bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” cz. II   Część II warsztatu dotyczy wspieranie procesu budowania wzajemnych, opartych na więzi i szacunku relacji między dziećmi

Warsztat „Rodzeństwo bez rywalizacji” dotyczy budowania relacji między rodzeństwem, a w tym:

 • Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 • Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Jak radzić sobie z egoizmem?
 • Problem ulubieńców.
 • Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 • Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania.
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 • Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 • Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 • Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Termin realizacji część II :  6-7, 18-19.12.2018 r.   8.00 -15.30 

Zamiast cyklu drugiego odbędzie się warsztat część I w terminie :  16, 22, 29-30.11.2018 r.  8.00 -15.30   

Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia.

Prowadzący: Teresa Żylińska- Firlej, Anna Bogumiła Kuryło

formularz zgłoszeniowy na warsztat Szkoła dla rodziców i wychowawców I dla wychowawców i pracowników pomocy Społecznej

formularz zgłoszeniowy na warsztat Szkoła dla rodziców i wychowawców II dla wychowawców i pracowników pomocy Społecznej

3. WARSZTAT DLA RODZICÓW „NASTOLATEK” CZ. III „SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”.

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Nastolatek” cz. III „Szkoły dla rodziców i wychowawców” przeznaczony jest dla rodziców i wychowawców nastolatków, którzy ukończyli cz. I warsztatu Szkoły dla rodziców i wychowawców” i chcą pogłębić wiedzę i umiejętności pomocne w relacjach z nastolatkiem Na czym polega warsztat? Warsztat jest kontynuacja cz. I i II „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,  bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” cz. III. Warsztat „Nastolatek”  dotyczy budowania relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 

 • Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 • Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 • Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 • Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 • Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 • Spotkanie z młodzieżą.
 • Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 • Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

Termin realizacji: w okresie 25.09.2018r., 2, 9, 16, 23, 30.11.2018r. w godz. 18:00-21:00 Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia. Prowadzący: Elżbieta Krzesicka, Jerzy Dąbrowski Formularz-zgłoszeniowy-na-warsztat-Szkoła-dla-rodziców-cz-III-2018

4. WARSZTATY DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI - „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”:

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” jest skierowany do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (2 – 6 lat), którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze. Na czym polega warsztat? Warsztat daje możliwość zastanowienia się jak wychowywać dzieci bez stosowania niesprzyjających rozwojowi metod wychowawczych, jak w trudnych sytuacjach radzić sobie z własnymi emocjami i emocjami dziecka oraz wspólnego poszukiwania sposobów na budowanie pozytywnej więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą „bez klapsa”, z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Spotkania odbywają się w grupie kilkunastu rodziców.  Prowadzimy zajęcia metodą warsztatową, wykorzystujemy rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, bazujemy na osobistych doświadczeniach. Poruszamy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy). Warsztat trwa 12 godzin zegarowych. Podzielony jest na 6 cotygodniowych 2 – godzinnych sesji. Liczebność grupy: do 15 osób. Termin realizacji: w okresie od 29.10.2018 w godz. 16:00-18:00 – w odstępach tygodniowych Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia. Prowadzący: Marta Zielińska, Sandra Kuryło Formularz-zgłoszeniowy-na-warsztat-dla-rodziców-małych-dzieci-Bez-klapsa-jak-z-miłością-i-szacunkiem-wyznaczać-dziecku-granice

5. WARSZTATY DLA OJCÓW „TATUŚ W NOWOCZESNYM STYLU”:

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Tatuś w nowoczesnym styluskierowany jest do  mężczyzn, którzy są ojcami lub przygotowują się do roli ojca. Treścią warsztatów będą postawy rodzicielskie wg M. Plopy i funkcjonowanie mężczyzny            w roli ojca. Przedstawionych zostanie 7 sekretów efektywnego ojcostwa.
Na czym polega warsztat? Dzięki warsztatom uczestnicy warsztatów będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat roli i znaczenia ojca w procesie wychowaniu dzieci oraz we własnym rozwoju. Zajęcia pomogą:

 • utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne – praca zawodowa,
 • rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa,
 • wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju,
 • stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty, zobaczyć jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca.

Termin realizacji:

26.11.2018 r.   godz. 18.00 I spotkanie

27.11.2018 r.  godz. 18.00 II spotkanie

Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C

Spotkanie  poprowadzą: psycholog Elżbieta Krzesicka i pedagog-terapeuta Jerzy Dąbrowski – specjaliści  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach prowadzący warsztaty budowania relacji małżeńskiej, warsztaty dla rodziców i wychowawców oraz prelekcje w ramach Kursów Przedmałżeńskich.
Zgłoszenie na warsztat:
Formularz-zgłoszeniowy-na-warsztat-dla-ojców

6. WARSZTAT DLA MAŁŻEŃSTW - JAK BUDOWAĆ RELACJĘ MAŁŻEŃSKĄ?:

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Jak budować relację małżeńską  skierowany jest do  małżonków, dążących do poprawy jakości życia małżeńskiego. Na czym polega warsztat? Celem warsztatów jest doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków. Zdobyte podczas warsztatów nowe umiejętności, pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci. Warsztaty umożliwią małżonkom bardziej świadome przeżywanie i budowanie swojej relacji małżeńskiej. Prowadzone zajęcia umożliwiają uczestnikom osobiście, jak również w parach, dokonać oceny swojej relacji małżeńskiej, w kategoriach jej progresu, jak i regresu. Pozwalają także zdobyć kompetencje niezbędne w jej rozwijaniu, niezależnie od stażu małżeńskiego. Odbywa się to na drodze teoretycznego i praktycznego poznawania istotnych elementów ról męskich i kobiecych oraz ról męża i żony. Warsztat trwa 20 godzin zegarowych. Podzielony jest na 10 cotygodniowych dwugodzinnych sesji. Liczebność grupy: do 15 osób Termin realizacji: 25.09.2018r., 2, 9, 16, 23, 30.11.2018r., 6, 13, 20, 27.11.2018r. w godz. 16:00-18:00 Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C. Prowadzący: Elżbieta Krzesicka, Jerzy Dąbrowski Zgłoszenie na warsztat: Formularz-zgłoszeniowy-na-warsztat-dla-małżeństw-Jak-budować-relacje-małżeńskie

7. WARSZTAT DLA KOBIET – JEDEN MAŁY KROK DO SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA”

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Jeden mały krok do szczęśliwego życia skierowany jest do osób, dążących do poprawy jakości swego życia po doświadczeniu przemocy w rodzinie, które korzystają z pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. Na czym polega warsztat? Celem warsztatów wyjazdowych jest wsparcie osób doświadczających przemocy i ich dzieci w procesie zmian. Program warsztatów realizowany będzie metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Praca z klientem w tym podejściu koncentruje się na:

 

 • potrzebach klienta, a nie jego problemach,
 • jego zasobach i mocnych stronach, a nie deficytach i zaburzeniach,
 • dotychczasowych osiągnieciach, a nie porażkach i potknięciach
 • wyjątkach od sytuacji problemowej, a nie częstości występowania i rozmiarach problemu
 • nakreśleniu i budowaniu pożądanej przyszłości

Uczestnictwo w warsztatach (łącznie z zakwaterowaniem i wyżywienieniem) jest nieodpłatne. Uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warsztat trwa 14 godzin zegarowych. Realizowany jest w ramach weekendu z noclegiem. Liczebność grupy: do 15 osób dorosłych Termin realizacji: w okresie 29.09.2018 – 30.09.2018r. Miejsce realizacji warsztatów:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku Prowadzący: Danuta Gwiazdowska, Wioletta Anna Przeborowska Formularz zgłoszeniowy na warsztat dla kobiet

8. WARSZTAT PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY DLA MŁODZIEŻY

Do kogo jest skierowany: Warsztat psychologiczno-terapeutyczny skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat, z rodzin objętych pomocą w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. Na czym polega warsztat? Celem warsztatów wyjazdowych jest wsparcie młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, rozwijanie u nich świadomości własnego wpływu na życie oraz zdolności do podejmowania konstruktywnych decyzji. Program warsztatów realizowany będzie metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.  Podejście to charakteryzuje się określeniem i budowaniem przez klienta pożądanej przyszłości odwołując się do historii życia, wydobywając jego mocne strony, osiągnięcia, doświadczenia i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę zorientowaną na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w relacjach międzyludzkich. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć terapeutycznych i rekreacyjnych. Na  zakończenie zaplanowane jest wspólne ognisko Uczestnictwo w warsztatach (łącznie z zakwaterowaniem i wyżywienieniem) jest nieodpłatne. Warsztat trwa 20 godzin zegarowych. Realizowany jest w ramach 3 spotkań odbywających się w sobotę w godzinach 9.00-15.30 (I, II, spotkanie), 9.00-16.30( III spotkanie). Liczebność grupy: do 15 osób dorosłych Termin realizacji: w okresie 06.10.2018, 20.10.2018, 27.10.2018r. Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia. Prowadzący: Wioletta Anna Przeborowska, Marcin Snarski Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy na warsztat dla młodzieży

9. WARSZTAT DLA TEŚCIÓW -„SUPER TEŚCIOWA, SUPER TEŚĆ” - 2 cykle

Do kogo jest skierowany: Warsztat „Super teściowa, super teść” skierowany jest do osób, którzy pełnią rolę teściów lub przygotowują się do pełnienia tej roli. Na czym polega warsztat? Celem warsztatów jest przygotowanie i wsparcie w nowej roli aktualnych lub przyszłych teściów, aby rozumieli istotę często występujących konfliktów pomiędzy teściami i dziećmi, odkrywali nowe granice po ślubie syna, córki. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę jak budować pozytywne wspierające relacje  z młodym małżeństwem, jak wspomagać proces wychowania wnuków. Warsztat trwa 4 godziny Liczebność grupy: do 15 osób dorosłych Termin realizacji: 18.11.2018 r.   godz. 10.00 I cykl 9.12.2018 r.  godz. 10.00 II cykl Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia. Prowadzący: Elżbieta Krzesicka, Jerzy Dąbrowski Zgłoszenie na warsztat:  Formularz zgłoszeniowy „Super teściowa, super teść”

10. KONSULTACJE INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE;

Do kogo są skierowane: Konsultacje indywidualne specjalistyczne przeznaczone są dla osób, które uczestniczyć będą w/w warsztatach.  Są one odpowiedzią na potrzebę pogłębionego indywidualnego przepracowania trudności zgłaszanych przez uczestników. Odbywać się będą na umówienie z osobami prowadzącymi warsztaty.