NASZA PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ

POGADANKI DLA MŁODZIEZY, RODZICÓW

w zakresie kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i odpowiedzialnego rodzicielstwa 

Do kogo są skierowane? Oferta pogadanek skierowana jest do szkół z Terenu Powiatu Suwalskiego. Szkoła może zgłosić zapotrzebowanie na przeprowadzenie spotkań z młodzieżą i rodzicami wypełniając formularz zgłoszeniowy, gdzie określi tematykę i liczbę spotkań oraz wstępne terminy realizacji.

Termin realizacji pogadanek:  15.10.2018 – 15.12.2018r., / dokładny termin do uzgadniania/

Miejsce realizacji pogadanek: pogadanki realizowane będą na terenie szkół, które zgłoszą swój udział  w projekcie

Prowadzący: specjaliści PCPR oraz specjaliści innych instytucji współpracujących w ramach projektu

formularz zgłoszenia zapotrzebowania szkoły na realizacje pogadanek

1. POGADANKI DLA MŁODZIEŻY

Pogadanka trwa 1 godzinę lekcyjną.

Propozycje tematów:

 • Jak wzrastać w szacunku do siebie
 • Randka bez przemocy
 • Cyberprzemoc
 • Sztuka odmawiania
 • Wygrać życie czyli o sztuce odpowiedzialnych wyborów
 • Jak radzić sobie ze złością?

Termin realizacji: w okresie 24.09.2018 – 15.12.2018r. do uzgadniania

Miejsce realizacji pogadanek: pogadanki realizowane będą na terenie szkół, które zgłoszą potrzebę realizacji

Prowadzący: specjaliści PCPR oraz …

2. 1. POGADANKI DLA RODZICÓW

Pogadanka trwa 1 godzinę dydaktyczną.

Propozycje tematów:

 • Każdy może być dobrym rodzicem
 • Jak zrozumieć uczucia dziecka
 • Jak budować poczucie własnej war6tości u dziecka
 • Znaczenie pozytywnych wzmocnień w wychowaniu
 • Blokady komunikacyjne
 • Jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice.
 • Gdy ogarnia nas złość…
 • Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości

Termin realizacji pogadanek:  15.10.2018 – 15.12.2018r., / dokładny termin do uzgadniania/

Miejsce realizacji pogadanek: pogadanki realizowane będą na terenie szkół, które zgłoszą swój udział  w projekcie

Prowadzący: specjaliści PCPR oraz specjaliści innych instytucji współpracujących w ramach projektu.